ODK New York

Ang iyong lalamunan ay naglalaman ng dalawang glandula na kilala bilang tonsil na gumagana bilang mga filter upang bitag ang mga mikrobyo na maaaring pumasok sa respiratory tract. Ang pamamaga ng mga glandula ng tonsil ay kilala bilang tonsilitis.